Vivek Vihar Residents AssociationPRESIDENT

Anand Goel(A-172)

GENERAL SECRETARY

Shiv Kumar Gupta(C-320)

Founder Member

Manohar Lal Wadhana (B-183)

PATRONS

  • Shiv Bhagwan Saraogi(D-323)
  • Ch. Narender Bassoya (A-13)
  • Rajinder Garg(B-67)
  • Satya Narayan Mittal(C-121)
  • VICE PRESIDENT

  • Arvind Agarwal(A-38)
  • Naresh Garg(B-60)
  • Bharat Panchal(C-148)
  • Rajesh Dalmia(D-26)
  • PRACHAR MANTRI

    Dayanand Sharma(C-59)
  • TREASURER

    Pankaj Mittal(A-19)
  • SECRETARY

    Nirmal Gupta(D-228)
  • JOINT SECRETARY

    Praveen Mahana(B-45)
  • JOINT SECRETARY

    Sandeep Wadhwa (B-183)
  • LEGAL ADVISOR

    Mukesh Ahuja(D-260)
  • SANGTHAN MANTRI

    Nalin Sethi(D-299)
  • SANGTHAN MANTRI

    Jagdeep Singh Bhatia (A-146)
  • CHIEF ADVISOR

  • Dinesh Gupta(C-58)
  • Anil Pitti(C-179)
  • Ashok Garg(B-168)
  • D.C. Jain(D-144)
  • Babu Lal Dugar (B-200)
  • Mukesh Aggarwal (C-211)
  • Anil Kansal (C-268)